Вътрешни правила за обществени поръчки

 

Вътрешни правила - профил на купувача

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП-Сливен по ЗОП в сила от 13.06.2016 г. - публикувано на 13.06.2016 г.

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП - Сливен по ЗОП в сила от 09.08.2016 г. - публикувани на 10.08.2016 г. в 09:53 часа

 

Допълнение към вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в ЦСМП-Сливен по ЗОП в сила от 11.01.2018 година - публикувано на 11.01.2018 година в 12:05 часа

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП Сливен по ЗОП в сила от 10.06.2019 г. - публикувано на 10.06.2019 г. в 16:59 часа

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП Сливен по ЗОП в сила от 27.07.2020 год. - публикувано на 27.07.2020 година в 11:32 часа

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП Сливен по ЗОП в сила от 16.08.2021 год. - публикувани на 17.08.2021 година в 14:11 часа