Архив по ЗОП

 

24.10.2014 г.

УИН  9035130 – Текущ ремонт на санитарни автомобили по опис на ЦСМП, в това число и доставка на необходимите за тях резервни части и ремонтни услуги по спецификация за 2014 година.

Документация

Съобщение

Протокол

Решение

Договор

Информация за извършено плащане м.Декември 2014 г.

Информация за извършено плащане м.Януари 2015 г.

Информация за извършено плащане м.Март 2015 г.

Информация за извършено плащане м.Април 2015 г.

Информация за извършено плащане м.Май 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. ЮЛИ 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.08.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. АВГУСТ 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.09.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Септември 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.10.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Октомври 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.11.2015 Г.

============================================================================================================

05.11.2014 г.

УИН  9035617 – КУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА  ЕДИН БРОЙ НОВА ОКОМПЛЕКТОВАНА  ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  СТАНДАРТНА ЛИНЕЙКА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-СЛИВЕН

Документация

Съобщение 

Протокол

Решение

Договор

Спецификация

Информация за извършено плащане м.Декември 2014 г.

============================================================================================================

14.11.2014 г.

УИН  9036032 – ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЦСМП –СЛИВЕН .”

Документация

Съобщение 

Протокол

Таблица

Решение

Договор и приложения

Информация за извършено плащане м.Декември 2014 г.

============================================================================================================

09.06.2015 г.

УИН 9042620 - Осигуряване на храна  на служителите на ЦСМП - Сливен и филиалите му в градовете Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел по Наредба № 11 на МЗ и МТСП  от 21.12.2005 год. чрез ваучери за  2015 год.

Документация

Съобщения 

Протокол и решение публикувано на 25.06.2015 г.

Договор публикуван на 03.07.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. ЮЛИ 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.08.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. АВГУСТ 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.09.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Септември 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.10.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Октомври 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.11.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. НОЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 21.12.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ДЕКЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.01.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ЯНУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 16.02.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ФЕВРУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.03.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. МАРТ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.04.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. АПРИЛ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.05.2016 Г.

============================================================================================================

16.06.2015 г.

УИН 9042854 - „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЦСМП –СЛИВЕН ЗА 2015 ГОД.”

Документация

Съобщения

Протокол и решение публикувано на 30.06.2015 г.

Договор публикувано на 10.07.2015 г.

Спецификация публикувано на 10.07.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. АВГУСТ 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.09.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Септември 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.10.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Октомври 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.11.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ДЕКЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.01.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ЯНУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 16.02.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ФЕВРУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.03.2016 Г.

============================================================================================================

16.06.2015 г.

УИН 9042853 - „ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ  ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЦСМП –СЛИВЕН ЗА 2015 ГОД.”

Документация

Съобщение

Протокол и решение публикувано на 30.06.2015 г.

Договор публикувано на 10.07.2015 г.

Спецификация публикувано на 10.07.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. ЮЛИ 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.08.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. АВГУСТ 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.09.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Септември 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 19.10.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М. Октомври 2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.11.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. НОЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 21.12.2015 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ДЕКЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.01.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ЯНУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 16.02.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ФЕВРУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.03.2016 Г.

 

============================================================================================================

09.10.2015 г.

УИН 9046622 - „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ ПО ОПИС НА ЦСМП, В ТОВА ЧИСЛО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТЯХ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА    2015 ГОД.”

Документация публикувана на 09.10.2015 г.

Съобщение публикувано на 09.10.2015 г.

Протокол и решение публикувано на 27.10.2015 г.

Договор и приложения публикувани на 03.11.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ДЕКЕМВРИ  2015 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 20.01.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ЯНУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 16.02.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ  М. ФЕВРУАРИ  2016 Г. ПУБЛИКУВАНО НА 17.03.2016 Г.

============================================================================================================