Информация по ЗОП

 

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Май 2016 година – публикувана на 16.06.2016 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Юни 2016 година – публикувана на 19.07.2016 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Юли 2016 година – публикувана на 19.08.2016 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Август 2016 година – публикувана на 16.09.2016 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Септември 2016 година – публикувана на 19.10.2016 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Октомври 2016 г. - публикувана на 18.11.2016 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Ноември 2016 г. - публикувана на 20.12.2016 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Декември 2016 г. - публикувана на 17.01.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Януари 2017 година - публикувана на 20.02.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Февруари 2017 година - публикувана на 15.03.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Март 2017 - публикувана на 20.04.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Април 2017 г. - публикувана на 19.05.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Май 2017 г. - публикувана на 20.06.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Юни 2017 г. - публикувана на 17.07.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Юли 2017 г. публикувана на 16.08.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Август 2017 г. - публикувана на 19.08.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Септември 2017 г. - публикувана на 20.10.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Октомври 2017 г. - публикувана на 14.11.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Ноември 2017 г. - публикувана на 19.12.2017 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Декември 2017 г. - публикувана на 19.01.2018 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Януари 2018 г. - публикувана на 20.02.2018 г.

Информация по чл .22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Февруари 2018 г. - публикувана на 20.03.2018 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Март 2018 г. - публикувана на 20.04.2018 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Април 2018 г. - публикувана на 18.05.2018 г.

Информация по чл. 22 ал.2 т. 14 от ЗОП за месец Май 2018 г. - публикувана на 15.06.2018 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Юни 2018 г. - публкувана на 20.07.2018 г.

Информация по чл.22 ал. 2 т. 14 от ЗОП за месец Юли 2018 г. - публикувана на 10.08.2018 г.