Кариери

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦСМП-СЛИВЕН НА 01.01.2016 Г.

Обява за свободни работни места в ЦСМП-Сливен

Свободни работни места към 01.01.2016 г.

Изисквания за заемане длъжността лекар

Изисквания за заемане на длъжността фелдшер

Изисквания за заемане длъжността шофьор на линейка

============================================================================================================

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦСМП-СЛИВЕН НА 01.07.2016 Г.

Обява за свободни работни места в ЦСМП-Сливен

Свободни работни места към 01.07.2016 г.

Изисквания за заемане длъжността лекар

Изисквания за заемане на длъжността фелдшер

Изисквания за заемане длъжността шофьор на линейка

============================================================================================================

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦСМП-СЛИВЕН НА 01.12.2016 Г.

Обява за свободни работни места в ЦСМП-Сливен

Свободни работни места към 01.12.2016 г.

Изисквания за заемане длъжността лекар

Изисквания за заемане на длъжността фелдшер

Изисквания за заемане длъжността шофьор на линейка