Новини

Европейски социален фондОперативна програма развитие на човешките ресурси

 

 

Започва изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0042 „Нов шанс за работа” по програма „Активни“

 

На 25.04.2016 г. Център за спешна медицинска помощ-Сливен сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Партньори на ЦСМП-Сливен при изпълнението на проекта са ЦСМП-Ямбол и Сдружение „Международен алианц за развитие“.

 

По проекта ще бъде проведена информационна кампания, насочена към младежи на възраст между 15 и 29г. от областите Сливен и Ямбол. Чрез кампанията те ще бъдат подкрепени да се върнат в образователната система, да започнат да си търсят работа, а за 32 от тях е предвидено и професионално обучение за професията „Парамедик“ и осигурена заетост за 6 месеца за всички завършили успешно обучението в центровете за спешна медицинска помощ в Сливен и Ямбол. Предвижда се наемане на 15 парамедици в ЦСМП-Сливен и 15 – в ЦСМП-Ямбол на субсидирана заетост и 2 парамедици в „Спешно приемно отделение” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен на несубсидирана заетост.

 

Продължителността на проекта е 19 месеца.

 

Проектът е на стойност 232 659,60 лв. и финансирането е предоставено изцяло от Инициативата за младежка заетост на Европейския съюз.

 

 26.04.2016г.