Предмет на дейност

 

Снимка на линейка и стетоскоп

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.

 

 

 

 

Обект на спешна медицинска помощ са:

1. всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните сектори на филиалите за спешна медицинска помощ (ФСМП);

3. лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;

4. жени със започващо раждане или аборт;

5. деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

6. болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

 

Центровете за спешна медицинска помощ организират и осигуряват:

1. оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието;

2. необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;

3. клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;

4. провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;

5. оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;

6. координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации;

7. приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок 3 години;

8. осигуряване на специализиран транспорт за:

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;

в) спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;

г) превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места;

9. вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства;

10. експертиза за временна неработоспособност