Списък на вътрешните правила

 

Вътрешни правила за поддържане на ел.адреси

 

Етичен кодекс ЦСМП Сливен

 

Вътрешни правила за документооборота и деловодството в ЦСМП Сливен

 

Вътрешни правила за подбор и развитие на персонала в ЦСМП Сливен

 

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦСМП Сливен

 

Правилник за устройство и дейността на ЦСМП Сливен

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Вътрешни правила на ЦСМП Сливен за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на ЦСМП Сливен

 

Вътрешни правила за обществени поръчки

 

Вътрешни правила - профил на купувача

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП-Сливен по ЗОП в сила от 13.06.2016 г. - публикувано на 13.06.2016 г.

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП - Сливен по ЗОП в сила от 09.08.2016 г. - публикувани на 10.08.2016 г. в 09:53 часа

 

Допълнение към вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в ЦСМП-Сливен по ЗОП в сила от 11.01.2018 година - публикувано на 11.01.2018 година в 12:05 часа

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП Сливен по ЗОП в сила от 10.06.2019 г. - публикувано на 10.06.2019 г. в 16:59 часа

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП Сливен по ЗОП в сила от 27.07.2020 год. - публикувано на 27.07.2020 година в 11:32 часа

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП Сливен по ЗОП в сила от 16.08.2021 год. - публикувани на 17.08.2021 година в 14:11 часа