Филиали

 

Карта на област Сливен        ЦСМП – Сливен разполага с  квалифицирани медицински специалисти, апаратура за спешна диагностика, терапия и мониториране жизненоважните функции на организма и специализирани транспортни средства, обзаведени с необходимата апаратура за оказване на спешна медицинска помощ.

  В ЦСМП Сливен работят в непрекъснат дванадесетчасов график девет мобилни и четири стационарни екипа както следва:

 - 2 реанимационни екипа (състоящи се от лекар, медицински специалист и шофьор) във ФСМП Сливен.

 - 1 лекарски екип  за първа помощ  (състоящ се от лекар и  шофьор), във ФСМП Нова Загора.

 - 5 долекарски екипа (състоящи се от медицински фелдшер и шофьор) във:

   ФСМП Сливен – 2 бр.;

   ФСМП Нова Загора – 1 бр.;

   ФСМП Котел – 1 бр.;

   ФСМП Твърдица – 1 бр.

 - 1 транспортен екип (състоящ се от шофьор), във ФСМП Сливен.

 - 1 стационарен екип в РКЦ, състоящ се от лекар и медицински специалист.

 - 3 стационарни екипа, по един във ФСМП – Нова Загора, Котел и Твърдица