Център за спешна медицинска помощ - Сливен

 

ЦСМП - Сливен е създаден с ПМС № 195 от 1995г. Разкрит е на територията на Сливенска област с четири филиала – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица и обслужва площ от 3 544.1 кв.кми население 197473 души.

ЦСМП – Сливен е лечебно заведение,чийто основен предмет на дейност включва оказване на спешна медицинска помощ.