Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Required information.

Внасяне на сигнал или предложение

Име и фамилия *
ЕГН
Адрес за кореспонденция
Община
Телефонен номер
E-mail
Лице срещу което е сигнала *
Позиция на лицето срещу което е сигнала
Приблизителна дата на корупционния акт
Вид/тип на корупционния акт
Законово нарушение
Административно нарушение
Конфликт на интереси
Подкуп
Лошо управление
Друг
Приблизителна стойност на корупционния акт
Описание *
Прикачване на файлове